Yazılı Tercüme

Tercümanın işi sadece kelimeleri sözlükten bulup yerine koymak değil, karşı dili hissetmektir, onun inceliklerini esere yansıtmaktır. En önemli nokta orijinal kaynağın anlamının sapmamasıdır. Tercüme, kaynağın anlamı ile bire bir örtüşen, karşı dilin gramer ve diğer kurallarına uyularak yapılan çeviridir.
Firmamız, konusunda uzman 120 mütercim – tercüman ile 25 dilde yazılı hizmeti vermektedir.

Firmamız tercümanlarının uzmanlık konularının başında şunlar gelmektedir;

Teknik Konular

Mühendislik Konuları, Medikal K.Kitapları, İhale Dökümanları

Hukuki Konular

İş Hukuku

Tıbbi Konular

Medikal Malzeme Kullanım Kitapçıkları, Tıbbi Makaleler

Askeri Konular

Savunma Sanayi

Ticari Konular

ÇET Raporları, Yönergeler, Finansal Dökümanlar

Yeminli Tercüme

Mahkeme belgeleri, sözleşmeler gibi yasal sorumluluk gerektiren resmi evrakların bünyemizde çalışan yeminli tercümanlar tarafından yapılan işlemdir. Tamamlanan dokümana noter onayı yapılır. Belgeler için gerekli tüm tasdikler büromuz tarafından yapılmaktadır.

Nüfus cüzdanı sureti, Uyruk değiştirme, Vasiyetname, Resmi makam onayı (Noter tasdiki), Transkript, Doğum, Pasaport, Evlilik cüzdanı, Boşanma evrakları, Akademik derece, Mahkeme kararı, Göçmen kimliği, Diploma ve Evlat edinme vb belgeler noter tasdikli örnektir.

Hukuki Konular

Türkiye’nin seçkin mütercim- tercümanlarından oluşan kadrosu ile firmamız hukuki alanda bünyesindeki uzman tercümanlarla müşterilerine hizmet vermektedir.

Mühendislik, haritacılık ve kadastro gibi alanlarda Kullanım kılavuzları, Mahkeme Kararları, Hukuki Yazışmalar, Kanun ve Yönetmelikler, Sözleşmeler, Patent Başvuruları, Beyannameler, Vekaletnameler, Lisanslar, Mahkeme evrakları, Evlilik cüzdanı ve nüfus kayıt örnekleri, boşanma belgeleri, Diplomalar, Ehliyetler, Muvafakatnameler, İhtarname ve vasiyetnameler, AB mevzuatları, tapular vb belgeler firmamız tarafından yapılan belgelerden bazılarıdır.

Ticari Konular

İmza Sirküleri, İdari Şartname, İrsaliye, Fatura , İş Yazışmaları, Kira Sözleşmesi, Sigorta Poliçesi, Analiz Sertifikası, ATA Karnesi, ATR Belgesi, Menşei Şahadetnamesi, Gümrük Beyannamesi, Çeki Listesi, Alım Satım Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Distribütörlük Sözleşmesi, Kredi Sözleşmesi, CE , ISO , TÜV Sertifikaları, Kalite Sertifikası, Uygunluk Sertifikası, Üretici Sertifikası, Yetkilendirme , Yeterlilik , Şirket Ana Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararı, Nakit Akış Tablosu, Satış Raporu, Teminat Mektubu, Teklifler, Uluslararası taahhütler, Toplantı tutanakları uzman tercümanlarımız tarafından talep edilen dile çevrilmektedir.

Teknik Konular

Teknik Konular alanında, yılların deneyimi ve uzman tercüman ekibimizin desteği ile müşterilerimize kusursuz bir hizmet sunuyoruz. Otomotiv, otomasyon, mekatronik, enerji, tarım, gıda, bankacılık ve finans, metalurji, denizcilik, telekomünikasyon, yazılım ve bilgisayar, elektrik, genel elektronik, iletişim cihazları, otomotiv, tekstil, bilişim, inşaat, mimarlık, çeşitli üretim makineleri, tıp cihazları, hava ve kara taşıt ve makineleri, ziraat, çevre, makine mühendisliği, kimya, tıp, ekonomi, altyapı ve kanalizasyon, matbaa ve ambalajlama, hukuk, kalite güvence ve kalite yönetim sistemleri, sertifikasyon, güvenlik sistemleri, havacılık, inşaat gibi alanlarda kullanım kılavuzları, Broşürleri, Teknik Şartnameler ve Bilimsel Çalışmaları hizmet alanlarımızdan bazılarıdır.

Edebi Konular

Özel bir alanı olan edebi konular için oluşturulmuş deneyimli ve uzman tercümanlarımız ile Kitap, dergi, senaryo, tiyatro, film, mektup, makale, şiir, roman, hikaye ve piyes çevirilerini, kaynak metnin üslubunu ve edebi karakterini hedef dile yansıtarak müşterilerimize sunmaktayız.

Finansal Konular

Aylık, üç aylık ve yıllık raporlar, mali raporlar, banka hesap özetleri, , Banka raporları, ekonomik raporlar, Yatırım ve pazarlama raporları, menkul kıymetler ve fon izah nameleri, Mali tablolar , hisse senedi bilgileri, piyasa incelemesi, Öz sermaye araştırmaları, şirket raporları, basın ilanları, sigorta poliçeleri ve tazminatlar, Kâr ve zarar raporları, çalışma ekonomisi, ekonomi bülteni, ekonomik analiz, Finansal analiz, ekonomik veri, finans bülteni, finans ekonomisi, finansal analiz, finansal destek dökümanları,satış broşürleri, finansal web siteleri, bültenler, bilançolar, finansal makaleler, finans alanında kitap, dergi, süreli yayınlar ve sunumlar, Menkul kıymetler ve fon, finans bültenleri gibi çeşitli belgeler finansal çeviri hizmetimiz kapsamındadır.

Medikal- Tıbbi Konular

Özel konular alanlarından biri olan medikal – tıbbi tercüme alanında, müşterilerimize sağlık sektörüne destek olabilme bilinci ile kaliteli ve kusursuz hizmet vermekteyiz. Prospektüs , Tıbbi ürün ve cihazların lisans ve patentleri, ilaç patentleri, tıbbi teşhis ve tedavi cihazları, alt ve cihazların kullanım kılavuzları, tıbbi cihazların uyumluluklarına yönelik belgeler, tıbbi donanım ve cihazların kullanım kılavuzları, katalogları, teknik özellikleri, son kullanıcı tanıtım ve bilgi katalogları, medikal donanım ve cihaz firmalarına ait yazışmalar, hastane ve eczanelerin katalog ve internet siteleri, toksikoloji, anestezi, patoloji, biyoistatistik, travmatoloji, dahiliye, ortopedi, diş hekimliği, mikrobiyoloji, diyagnostik, kardiyoloji, endokrinoloji, göğüs hastalıklarına ilişkin klinik raporları, makale ve araştırmalar vb belgeler yaptığımız işler arasında yer almaktadır.

Masaüstü Yayıncılığı

Çözüm ortaklarının ticari başarılarına büyük ölçüde önem vermesi sebebi ile firmamız, edebi alanda başarı sağlamış aynı zamanda gerekli bilgisayar programlarında uzmanlaşmış tercümanların desteği ile bu alanda oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir. Kitap, dergi, broşür, kullanım kılavuzu, el ilanları ve reklam gibi yayınlar profesyonel çevirmenlerimiz tarafından istenilen formatta, basıma hazır olacak şekilde çevrilmektedir.
Yaptığımız çalışma sonucunda, baskısı yapılacak evraklar büyük titizlikle çevrilmekte, düzenlenmekte ve hazır hale geldikten sonra proofreading (son okuma) işleminden geçirilmektedir. Bu şekilde çok sayıda baskısı yapılacak belgelerde oluşabilecek hataların önüne geçilmekte, çözüm ortaklarımızın memnun kaldığı, başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Editing ve Proofreading

Editing hizmeti, tamamlanmış metinlerin dilbilgisi, biçim, noktalama, yazım ve anlam bakımından incelenmesi ve tespit edilen hataların düzeltilmesi işlemidir. Uzman çevirmenler bile bu tip hatalara rastlamak mümkündür. Müşterilerimize kusursuz hizmet sunabilmek amacı ile tamamlanan metinleri, editör ekibimizin kontrolünden geçirerek, disiplin haline getirdiğimiz “hatasız metin “ uygulamasını hayata geçirmekteyiz.
Proofreading hizmeti ile yabancı tercümanlarımız tarafından kontrol edilen metinler, ana metnin anlam bütünlüğüne uygun olması sağlanır. Bu sayede, hedef dilin anlam öğeleri ile bütünleştirilir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, Editing ve Proofreading hizmetleri firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Yaptıgımız Bazı Yazılı Tercumelerden Örnekler

Kredi Anlaşmaları İngilizce – Türkçe
Kamu ihale Kurumu ve Kamu ihale mevzuatları
Birim Fiyat Teklif Mektububları
ihale Dişi Birakilacaklar Arasinda Olmadiğina Dair Taahhütnameler
iş Deneyim Belgesinin aşkalarina Kullandirilmayacağina Dair Taahhütname
Ortaklik – Hisse Beyani
Ortak Girişim Beyannamesi
Konsorsiyum Beyannamesi
Geçici Teminat Mektubu
Kesin Teminat Mektubu
Avans Teminat Mektubu
Mali Durum Bildirimi
Banka Referans Mektubui
iş Deneyim
idari Şartname
Taslak Sözleşme
Tip Sözleşme
Standard Form
Kamu ihale Kurumu (KiK)
Mal Alim- idari Şartnameler, Tip Sözleşmeler, Standart Formlar
Yapim- idari Şartnameler, Tip Sözleşmeler, Standart Formlar
Hizmet- idari Şartnameler, Tip Sözleşmeler, Standart Formlar
Danişmanlik- idari Şartnameler, Tip Sözleşmeler, Standart Formlar
Hizmet ve Yapim işi Genel Şartnameleri
Mal/ Hizmet/ Yapim/ Danişmanlik Uygulama Yönetmelikleri
Kamu ihale Kurumu Şikayet Yönetmeliği
Su, Enerji, Nakliye, Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde Faaliyet Gösteren
Kurum ve Kuruluşlar ile Kamu işletmelerinin ihale Kanunu (Taslak)
Yapim işleri Tebliği Kanun ve Yönetmelik
Gümrük Tebliği
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
Su Kullanim Hakki Yönetmeliği
Elektrik Tesislerindeki Topraklamalar Hakkinda Yönetmelik
Kati Atiklarin Kontrolü Yönetmeliği
Kişisel Koruyucu Kullanma Yönetmeliği
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Tibbi Atiklarin Kontrolü Yönetmeliği
Türk Boğazlarina Dair Yönetmelik
5237 Sayili Türk Ceza Kanunu
Enerji Verimliliği Kanunu
5346 Sayili Yenilenebilir Enerji Kanunu
Sanayi Mallarinin Satiş Sonrasi Yönetmeliği
TCDD Yönetmelikleri
1601 No’lu Genel Emir
1612 No’lu Genel Emir
CTC Hatboyu istasyon ve Blok Anklaşman Devrelerinin Etüdü
Demiryolu Trafiğine Ait Yönetmelik
Gar, istasyon ve Tren Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarina Ait Yönetmelik
Haberleşme Yönetmeliği
Telsiz Yönetmeliği
TCDD Trafiğinin Elektrikli Sinyallerle Otomatik ve Kumandali idaresi Yönetmeliği (DRS)
Özürlülerle ilgili Yönetmelikler
Trenlerin Hazirlanmadi ve Trafiğine Ait Yönetmelik Özürlülerin Veri Tabani Oluşturmasina ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdaninda Yer Almasina
Dair Yönetmelik (R.G. 30/10/2005 25981)
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alinma Şartlari ile Yapilacak Yarişma Sinavlari Hakkinda
Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (R.G. 14/03/2006 26108, R.G. 16.09.2004 25585)
Türk işaret Dili Sisteminin Oluşturulmasi ve Uygulanmasina Yönelik Usul ve Esaslarin
Belirlenmesine ilişkin Yönetmelik (R.G. 14/04/2006 26139)
Yapilarda Özürlülerin Kullanimina Yönelik Proje Tadili Komisyonlarinin Teşkili, Çalişma Usul ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik (R.G. 22/04/2006 26147)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarinda işçi Olarak istihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere
Uygulanacak Sinav Yönetmeliği (R.G. 22/04/2006 26147)
Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği (R.G. 02/05/2006 26156)
Korumali işyerleri Hakkinda Yönetmelik (R.G. 30/05/2006 26183)
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (R.G. 31/05/2006)
Yükseköğretim Kurumlari Özürlüler Danişma ve Koordinasyon Yönetmeliği (R.G. 20/06/2006 26204)
Özürlülük Ölçütü, Siniflandirmasi ve Özürlülere Verilecek Sağlik Kurulu Raporlari Hakkinda Yönetmelik (R.G. 16/07/2006 26230)
işaret Dili Tercümanliği Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalişma Esaslari Hakkinda Yönetmelik (R.G. 19/08/2006 26264)
Emlak Vergisi Kanunu Tebliği (31/12/2005 Seri No: 47 26040 4. Mükerrer) Tarimda Ambalaj Yönetmeliği (36.765 Karakter)
Yapim işlerinde iş Deneyimi Olarak Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğ (R.G. 29/12/2005 No: 26038)
4734 ve 4735 Sayili Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Taslaği (25.434 karakter)
Kamu ihale Genel Tebliği (R.G. 28.01.2005/ No. 25710) (260.178 karakter)
Enerji Verimliliği Kanunu (5627 Sayili Kanun) Standardizasyon Tebliği 2005-6
Standardizasyon Tebliği 2005-29
Su Kullanim Hakki Yönetmeliği (R.G. 26/06/2003 No: 25150)

Ankara tercüme bürosu

Net tercüme adres Meşrutiyet Caddesi 26/6 Kızılay / Çankaya /Ankara

Bilançolar
Gelir Tablosu
Nakit Akiş Tablosu
Kesin Kabul Tutanaği
Geçici Kabul Tutanaği
Sicil Tasdiknamesi
Müteahhitlik Karnesi
Aylik Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Oda Sicil Kayit Sureti
SSK Bordrosu
SSK Prim Borcu
Hakediş Raporu
Tahakkuk Fişi
Vergi Levhasi
Vergi Borçu Yoktur Belgeleri
Ticaret Belgesi
Kapasite Raporu
Gümrük Beyannamesi
Tapu Senedi
ATR Belgesi
TÜRKAK Belgesi
Apostil (Tasdik Şerhi)
Ticaret Sicil Gazeteler
Kuruluş Gazetesi
Adres Değişikliği
Sermaye Artirimi
Öğrenci Belgeleri
Lise Diplomasi
ilkokul Diplomasi
ikametgah ilmuhaberi
Transkript
TCDD Şartnameleri /
Güzergah Etüt Harita Şartnamesi
Fiber Optik Kablo Teknik Şartnamesi
Demiryolu Altyapi Şartnamesi
invertör Teknik Şartnamesi
Kablo Döşeme Şartnamesi
Köprü ve Menfez Şartnamesi
Kot Taşlari Teknik Şartnamesi
Plastik izoleli Kablo Teknik Şartnamesi
Proje Teknik Şartnamesi
Redresör Teknik Şartnamesi
Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Teknik Şartnamesi
Tünel Teknik Şartnamesi
Üstyapi Teknik Şartnamesi
Trafo Merkezleri Teknik Şartnamesi
Balast Teknik Şartnamesi
Beton Travers Teknik Şartnamesi
Cebire Teknik Şartnamesi
Demiryolu Üstyapi işleri Birim Fiyat Teklif Cetveli
Demiryolu Üstyapi işleri Keşif Cetveli
Demiryolu Üstyapi ve Elektromekanik işleri Teknik Şartnamesi
Demiryolu Üstyapi Yapim işleri Teknik Şartnamesi i
Elektrifikasyon işleri Teknik Şartnamesi
GSM-R Sistemleri Birim Fiyat Teklif Cetveli
GSM-R Sistemleri Teknik Şartnamesi
Katener Sistemleri Keşif Listesi
Katener Sistemleri Teknik Şartnamesi
Keşif Cetvelleri ve BFTC Genel Açiklamalar
Kupon Raylar Teknik Şartnamesi
KY Servis Trafosu Teknik Şartnamesi
Ray Taşlama Teknik Şartnamesi
Sinyalizasyon Teknik Şartnamesi
Transformatör Teknik Şartnamesi
Uzaktan Kumanda Teknik Şartnamesi
Üstyapi Teknik Şartnamesi
DLH Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şartnamesi
TEDAŞ Otomatik Kesici Teknik Şartnamesi
Başsavcilik ve Birinci Asliye Ceza Mahkemelerinin
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazişmalarina Dair Yönetmelik
Kaynak Kullanimi Destekleme Fonuyla ilgili Tebliğ
Araçlarin Tip Onay Yönetmelikleri
iktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanilmasi Hakkinda Kanun
Özel Tüketim Vergisi Listeleri
ithalat Tebliği No. 2006/9
3194 Sayili imar Kanunu
5354 Sayili Bankalar Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
5479 Sayili Kanun
4389 Sayili Bankalar Kanunu
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ithalatta Korunma Önlemi Uygulanmasina ilişkin Karar
Kiymetli Evraklarla ilgili Kanun
ithalat Tebliği No. 2006/6
Kollektif ve Komandit Şirketler Kanunu
Limited Şirketler Kanunu
Maden ve Köy Kanunu Değişiklikleri
Elektrik Piyasasi Kanunu (EML) Değişiklik Tasarisi (16.693 Karakter)
Gümrük Tebliği (40.070 Karakter)
Kanun, Yönetmelik, Tüzük vs. Hazirlanmasina ilişkin Esaslar (10.841 karakter) (R.G. 8 Eylül 1992, No. 21339)
Standardizasyon Tebliği 2005-6
Standardizasyon Tebliği 2005-29
Su Kullanim Hakki Yönetmeliği (R.G. 26/06/2003 No: 25150)
Tarimda Ambalaj Yönetmeliği (36.765 Karakter)
Yapim işlerinde iş Deneyimi Olarak Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğ (R.G. 29/12/2005 No: 26038)
4734 ve 4735 Sayili Kanunlarda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Taslaği (25.434 karakter)
Kamu ihale Genel Tebliği (R.G. 28.01.2005/ No. 25710) (260.178 karakter)
Enerji Verimliliği Kanunu (5627 Sayili Kanun)
Başsavcilik ve Birinci Asliye Ceza Mahkemelerinin Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazişmalarina Dair Yönetmelik
Kaynak Kullanimi Destekleme Fonuyla ilgili Tebliğ
Araçlarin Tip Onay Yönetmelikleri
iktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanilmasi Hakkinda Kanun
Özel Tüketim Vergisi Listeleri
ithalat Tebliği No. 2006/9
3194 Sayili imar Kanunu
5354 Sayili Bankalar Kanununda Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun
5479 Sayili Kanun
4389 Sayili Bankalar Kanunui
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunui
ithalatta Korunma Önlemi Uygulanmasina ilişkin Karar
Kiymetli Evraklarla ilgili Kanun
ithalat Tebliği No. 2006/6
Kollektif ve Komandit Şirketler Kanunu
Limited Şirketler Kanunu
Maden ve Köy Kanunu Değişiklikleri
Elektrik Piyasasi Kanunu (EML) Değişiklik Tasarisi (16.693 Karakter)
Gümrük Tebliği (40.070 Karakter)
Kanun, Yönetmelik, Tüzük vs. Hazirlanmasina ilişkin Esaslar (10.841 karakter) (R.G. 8 Eylül 1992, No. 21339)
ilzam ve Yetki
Hisse Devri i
imza Sirküleri
Vekaletname
iEvlilik Cüzdani
Nüfus Cüzdani
Nüfus Kayit Örneği
Doğum Kayit Örneği
Evlilik Kayit Örneği
Mernis ( Evlenme Bildirimi)
Aile Cüzdani
Pasaport
Sabika Kaydi
Ehliyet
Uzmanlik
Yeterlik
Ustalik
Terhis Belgeleri

 

This post is also available in: Türkçe

TOP