و الأكثر مصادفة الأسئلة قمنا بتجميع بالنسبة لك

Çeviri bir dilden diğerine yapılırken sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Başlıca yazılı çeviri çeşitleri ticari, akademik, sanatsal-edebi, hukuki, kitap, katolog, broşür ve web tercümedir. Ticari dökümanlar, sözleşmeler, finans işlemleri, ihaleler ve uluslar arası taahhütlerticari tercüme yapılacak belgelerdir. Akademik çeviri ise tez ve araştırma belgeleri üzerine yapılırken hukuki tercüme mahkeme kararları, vekaletnema, patent işlemleri, kanun ve yönetmelikler üzerine yapılmaktadır. Sözlü çeviri çeşitleri ise ardıl, simultane, riley, retul, pivot, şeval, asimetrik ve fısıldayarak yapılan çevirilerdir. Önce konuşmacı konuşmasını tamamlayıp sonra tercümanın yaptığı çeviri türü olan ardıl çeviri genellikle iş yemeklerinde tercih edilmektedir. Simultane çeviri ise konuşmacıyla eş zamanlı olarak aynı anda çevirisinin yapılmasıdır. Retur çeviri çok fazla yaygın olmayan dillerden yaygın olan dillere çeviri yaparken kullanılmaktadır.

Çeviriye başlamadan önce çevrilecek metin ve konu incelenmeli, gerekli ise terminoloji oluşturulmalıdır. Böylelikle çeviri hem hızlı, hem de doğru ve tutarlı bir şekilde yapılabilecektir. Metnin içeriği mümkün olduğunca yorumsuz olarak anlatılmalıdır. Aynı zamanda orijinal metin mutlaka anlam kaybına uğramadan eksiksiz bir şekilde hedef dile çevrilmelidir. Anlaşılabilirliği kolaylaştırmak için çeviride cümlelerin kısa ve öz olmasına özen gösterilmelidir. Tercümeler, tamamlanmış çevirinin ilgili editörlerce baştan sona okunarak eksik ya da hatalı yerlerin düzeltilmesi şeklinde sonlandırılmalıdır.

Bir yazılı metni ya da sözü başka bir dile çevirirken dikkat edilmesi gereken en temel nokta cümlenin anlam ve bütünlüğünün bozulmadan yeniden ifade edilmesidir. Gramer kurallarına uyarak belirtilen duygu ve düşünce net bir şekilde ifade edilmelidir. Çeviri yaparken neyin vurgulanmak istenilmesine göre değişik yöntemler kullanılmaktadır. Birebir tercümede kelime kelime tercüme yapılarak içerik bir bütün olarak diğer dile aktarılır. Özellikle tekerleme, reklam ve sloganlarda sesler ve ritim anlamdan daha önemlidir. Bu nedenle yapının içerikten önemli olduğu yerlerde yapısal çeviri uygulanır. Verilmek istenen mesaj ve vurgulanan cümlenin net bir şekilde belirtilmesi istenildiğinde ise iletişimsel çeviri uygulanırken içeriğin daha önemli olduğu resmi belgelerin tercümesinde ise anlamsal çeviri yapılması gereklidir.

Yeminli tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme yapılırken belgede yazılan bilgiler aynen olduğu gibi çevirilir. Tercümenın kendi yorumunu katmadığı bu çeviri işlemi bittikten sonra yeminli tercüman tercüme yaptığı dilin aslına uygun olduğuna dair onaylayarak kaşesini vurarak adını soyadını veimzasını atmaktadır. Konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılan yeminli tercümeler uzman editörler tarafından kontrol edildikten sonra noterin onayına sunulur. Başlıca yeminli tercüme gerektiren belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ihale evrakları, sözleşme, banka evrakları, katalogi reklam ve borşür gibi pazarlama belgeleri, ruhsat varyantasyon belgeleri, prospektüs, hisse senedi, yıllık raporlama belgesi, vekaletname, mahkeme kararları, boşanma belgesi, sözleşmeler gibi her türlü resmi evrak yer alır.

Bir hukuki belgenin bir dilden diğerine hukuki çeviri yapılırken kanunlar dahilinde yapılması oldukça önemlidir. Her ülkenin bağlı olduğu hukuk farklı olduğundan çeviri yapılırken o ülkenin hukuk kuralları dikkate elınması gereklidir. Avukatlara ve hukuk büroları yeminli tercüman ve noter tastikli tercümana ihtiyaç duyarlar. Başlıca hukuki çeviri hizmetleri arasında mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, kullanım klavuzları, patent başvuruları, sözleşmeler, vekaletname, beyannameler, mahkeme evrakları, lisanslar, boşanma belgeleri, evlilik cüzdanları ve nüfus kayıt örnekleri, ehliyet, diploma, boşanma belgeleri, muvafakatnameler, ihtarname, vasiyetnameler, tapular ve AB mevzuatları yer alır. Çevirisi yapılmak istenen resmi evraklarda kullanılan teknik terimler ve çevirisi yapılacak olan ülkenin hukuk kuralları dikkate alınrak en doğru bir şekilde tercümesi yapılmaktadır.

Özellikle konferans, senpozyum, seminer, kongre, canlı TV programları ve canlı yayınlarda kullanılan simultane çeviri konuşmacıyla eş zamanlı olarak istenilen dile çeviri yapılmaktadır. Birden fazla dil kullanılan toplantılarda kullanılan en iyi iletişim yöntemidir. Yapılan organizasyolarda birden fazla dile aynı anda çeviri yapılmasını sağladığından zamandan tasarruf sağlar. Mikrofon ve kulaklık olan bir kabin içerisinde bulunan tercüman konuşmacının söylediklerini aynı anda dinleyicilere aktarır. Tercümanın hata yapma riskinin bulunmaması nedeniyle oldukça zor bir iştir. Tercüman bir yandan kulaklıkla dinlediği sözcükleri istenilen dile çevirirken diğer yandan dinleyiciye mikrofon yardımıyla aktarır. Dinleyici kulaklık sayesinde tercümanın söylediklerini dinler. Simultane çeviri özellikle Uluslararası etkinliklerde aynı anda birçok dile çeviri yapılması açısından büyük önem taşır.

الترجمة التقنية، بالإضافة إلى المعرفة اللغوية تتطلب أيضا المعرفة والإلمام بالموضوع. ترجمة نشرات الأدوية وكتيبات استخدام الأجهزة والآلات ووصف براءات الاختراع تندرج إلى نطاق هذه الفئة. بما أنها تتطلب معرفة عالية بالموضوع تعتبر نوع صعب من أنواع الترجمة وتستغرق وقتاً طويلاً. كما أنها تتطلب عناية استثنائية ودقيقة. أهم نقطة يجب الانتباه إليها أثناء القيام بعملية الترجمة التقنية هي القيام بالتعبير بشكل واضح وغير قابل للتأويل. وهي نوع من أنواع الترجمة التي تتطلب تجنب إنشاء جملاً طويلة التي قد تخلق التعقيد في المعنى.

الترجمة هي تحويل جملة ما إلى لغة أخرى بطريقة مناسبة للأصل دون المساس بالمعنى المقصود للجملة. وتنقسم الترجمة إلى قسمين، ترجمة تحريرية وترجمة شفوية. في الترجمة التحريرية يتم ترجمة النصوص القابلة وغير القابلة للتأويل. المستندات والوثائق التي لا تقبل التأويل هي مثل قرارات المحكمة والأوراق الرسمية أما النصوص القابلة للتأويل هي مثل الكتب ودليل المستخدم وما شابه. الترجمة الشفوية تنقسم إلي نوعين الترجمة التتبعية والترجمة الفورية. وهذه الأنواع تنقسم إلى مجموعات فرعية مختلفة، يمكننا أن نذكر ترجمة المؤتمرات وترجمة المسارح والترجمة المرافقة كمثال للترجمة التتبعية، والترجمة في الكابينة كمثال للترجمة الفورية. 

Noter tarafından hazırlanan belgeye sahip olan yeminli tercüman resmi evrakların çevirisini yaptıktan sonra imzasını ve kaşesini atmaktadır. Kaşesiyle yaptığı çevirilerin yorumsuz bir şekilde olduğu aktarıldığını belirtmektedir. Yeminli tercüman olmak için başvuru yaptıktan sonra noterin hazırladığı yemin zaptına sahip olunması gereklidir. Önemli evrakların çevirisi bu tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra noter tarafından onaylanır. Yeminsiz tercüman ise yaptıkları çevirlere kendi yorumlarını katabilirler. Ayrıca resmi evraklar üzerine imza ve kaşe atmazlar. Yeminli tercümanlar tarafından çeviri yapılması zorunlu olan başlıca evraklar arasında nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, boşanma evrakı, mahkeme kararları, vasiyetname, akademik derece, diploma, vatandaşlık belgesi, evlat edinme belgesi gibi evraklar yer alır.

إننا شركة ترجمة ذات معايير دولية وبنية ديناميكية ومنفتحة للابتكارات التكنولوجية وذات موظفين من ذوي الخبرة والمدربين ومترجمين أعدادهم في تزايد مستمر. إننا نقوم بتقديم خدمات الترجمة المحلفة والترجمة التتبعية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة ومناسبة من خلال مترجمين مختصين.

الترجمة الشفوية تنقسم إلى مجموعتين، الترجمة التتبعية (المتتالية) والترجمة الفورية (الآنية). وفي الترجمة الفورية يقوم المترجم بالترجمة بشكل متزامن مع المتحدث بحيث لا يتعدى الفرق الزمني بين المتحدث والترجمة 10 ثواني وذلك ضمن كابينة خاصة باستخدام الميكروفون والسماعة. إن أهم عامل في هذا النوع من الترجمة مقارنة مع الترجمة التتبعية هو استغلال الوقت بالطريقة الأكثر كفاءة. وباﻹضافة إلى ذلك، الترجمة الفورية تحتاج إلى توفر المعدات التقنية.

الترجمة الشفوية تنقسم إلى مجموعتين، الترجمة التتبعية (المتتالية) والترجمة الفورية (الآنية). في الترجمة التتبعية المتكلم والمترجم يتناوبان في الكلام. حيث أن هذا النوع من الترجمة يفضل بشكل عام أثناء وجبات الطعام والاجتماعات التجارية و الاجتماعات الثنائية والمحاضرات ذات المشاركة القليلة والفعاليات التعليمية وعادة لا يحتاج إلى معدات تقنية.

الترجمة الفورية (المتزامنة) هي نوع من الترجمة يفضل استخدامها بشكل خاص في المناسبات والفعاليات الكبيرة مثل المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات وفي الأحداث الدولية المتعددة اللغات وفي البث التلفزيوني المباشر.  وتتم الترجمة بشكل متزامن مع المتحدث. وقد تتم الترجمة إلى لغات متعددة في نفس الوقت. في هذا النوع من الترجمة يتم استغلال الوقت بالطريقة الأكثر كفاءة. في مثل هذه الأحداث يجلس المترجم أو المترجمون في كابينات تفصلهم مادياً عن بيئة الاجتماع. يسمع صوت المتحدث من خلال السماعات ويقوم بنقل الترجمة إلى المستمعين من خلال الميكروفون.  وهي أصعب أنواع الترجمة. ولهذا السبب يتم تنفيذ هذه المهمة على الوجه الصحيح من قبل مترجمين مختصين في هذا المجال والذين قد تلقوا تدريبا رفيع المستوى. هذا النوع من الترجمة يتطلب معدات تقنية. كابينة المترجم والتجهيزات التقنية داخل الكابينة وأنظمة الصوت والصورة وسماعات لاسلكية لأجل المستمعين وميكروفونات متعلقة على السترة وأجهزة الإسقاط هي المعدات التي لا غنى عنها في هذا النوع من الترجمة.

الشخص الذي يرغب بأن يكون مترجماً محلفاً، عليه أن يقوم بمراجعة كاتب العدل مع الوثائق التي تثبت معرفته بتلك اللغة. وعند اكتفاء كاتب العدل من الوثائق المقدمة يقوم بإعداد مذكرة أو محضر القسم لأجل المترجم. ويكون محضر القسم خاص لهذا الكاتب العدل فقط ولا تعتبر صالحاً في كاتب عدل آخر. ولهذا السبب فإن مكاتب الترجمة لا يمكنهم العمل إلا مع كاتب العدل الذي فيه محضر القسم للمترجم الذي يعمل لديهم. لا يمكن تنفيذ تصديق كاتب العدل إلا من خلال توقيع هذا النوع من المترجم.

يتم ترجمة الوثيقة من لغة المصدر إلى لغة الهدف من قبل المترجم المحلف. يتم توقيع الوثيقة من قبل المترجم المحلف. حيث بهذا التوقيع يشير المترجم المحلف إلى أنه تمت ترجمة الوثيقة بشكل صحيح ومطابق للأصل. الوثائق الموقعة من قبل المترجم المحلف تصدق من قبل كاتب العدل الذي لديه محضر القسم لهذا المترجم.    الترجمة التي تخضع لعملية التوثيق أو التصديق من مكتب كاتب العدل تسمى بالترجمة المحلفة.

TOP