EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

2005 yılında sadece İngilizce dilinde yazılı tercüme hizmeti sunduğumuz kuruma, 2015 yılı itibari ile hemen hemen tüm dünya dillerinde çeviri hizmeti vermekteyiz.

2016 yılında 150.000 TL’lik yazılı tercüme sözleşmesi imzaladık.  İngilizce hizmetini sunmaya başladık.

Ayrıca tüm simültane çeviri işlerini ve ekipman hizmetini başarı ile devam ettirmekteyiz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile çalışmalarımıza 2005 yılında başladık. Kurumun ilk kuruluşunda başlayan ikili ilişkilerimiz gün geçtikçe güçlenerek  devam etmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ” EPDK ” nedir. Ne zaman Kurulmuştur. Neler yapmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ” EPDK ” elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur. Daha sonra çeşitli kanunlarla doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarının da düzenlenmesi görevi verilmiştir.1 Ocak 2005’ten itibaren belli bir aralıkla serbest bırakılan akaryakıt fiyatları dışında, bu alandaki her türlü düzenleme ve faaliyetleri kontrol etme yetkisi bulunmaktadır.

” EPDK ” bağımsız nitelikte bir üst kuruldur. Bir kamu kurumu olmasına karşın Hükumetin vesayeti altında değildir. Böyle bir yapı kurulmak suretiyle enerji piyasalarının tarafsız bir otorite tarafından ekonomik kurallar dikkate alınarak yönetilmesi hedeflenmektedir.

Şebeke endüstrileri olarak da adlandırılan enerji endüstrilerinde işleyen bir piyasa ekonomisinin tesis edilmesi kendine has güçlükler göstermektedir. Bu yüzden ” EPDK ” tamamıyla uzmanlık gerektiren bir görevi yerine getirir. Elektrik ve doğal gaz piyasalarında özel sektörün katılımı arttıkça Kurumun düzenleyici rolü önem kazanacaktır.

 

 

This post is also available in: trTürkçe enEnglish ruРусский

  • CLIENT EPDK
  • WE DID tranlating
  • CATEGORY
TOP